Mesafeli Satış Sözleşmesi


Mesafeli Satış Sözleşmesi


1.Taraflar


İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.


  1. ‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)


Ad- Soyad:


Adres:


  1. ‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)


AD- SOYAD: Depar Çocuk Gereçleri San. Tic. A.Ş.
ADRES: 
Hadımköy Mah. 75. Yıl Cad. No:9 İç Kapı No:1 Arnavutköy / İSTANBUL


 


İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.


 


2.Tanımlar


 


İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.


BAKAN : Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,


BAKANLIK : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,


KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,


YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)


HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,


SATICI : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,


ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,


SİTE : SATICI’ya ait internet sitesini,


SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,


TARAFLAR : SATICI ve ALICI’yı,


SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,


MAL : Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.


3.Konu


İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.


Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.


 


4. Satıcı Bilgileri


 


Ünvanı: Depar Çocuk Gereçleri San. Tic. A.Ş.
Adres: 
Hadımköy Mah. 75. Yıl Cad. No:9 İç Kapı No:1 Arnavutköy / İSTANBUL


Telefon: 08502410961


Eposta: info@deparcocuk.com


 


5. Alıcı Bilgileri


 


Teslim edilecek kişi
Teslimat Adresi
Telefon
Faks


Eposta/kullanıcı adı


 


6. Sipariş Veren Kişi Bilgileri


 


Ad/Soyad/Unvan
Adres
Telefon
Faks


Eposta/kullanıcı adı


 


7. Sözleşme Konusu Ürün/Ürünler Bilgileri


 


7.1.Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.


 


7.2.Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.


 


7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.


 


Ürün Açıklaması

Adet

Birim Fiyatı

Ara Toplam
(KDV Dahil)

Kargo Tutarı
Toplam :
 


Ödeme Şekli ve Planı


Teslimat Adresi
Teslim Edilecek kişi
Fatura Adresi
Sipariş Tarihi
Teslimat tarihi


Teslim şekli


 


7.4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti SATICI tarafından ödenecektir.


 


8. Fatura Bilgileri
Ad/Soyad/Unvan
Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı
Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte


teslim edilecektir.


 

 

9. Yetkili Mahkeme


 


İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır: 
28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:
a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 2.000,00 (ikibin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,
b) Değeri 3.000,00(üçbin)TL’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,
c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (ikibin) TL ile 3.000,00(üçbin)TL’ arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.


d) İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.


 


10. Yürürlülük


 


ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.


 


SATICI:Depar Çocuk Gereçleri San. Tic. A.Ş.


ALICI:
TARİH: